آموزش بافتنی

بافتنی یك هنر و یك سرگرمی فوق العاده است كه در بین اقشار مختلف جامعه به گاهی به عنوان یك حرفه و گاه به عنوان سرگرمی انجام می شود


خرید پستی خرید پستی

بافندگی یا بافتنی گونه‌ای از 
صنایع دستی است كه با بافتن نخ و تبدیل آن به پارچه انجام می‌شود. در این گونه نخ‌ها بصورت حلقه‌هایی در هم تنیده می‌شوند. بافتندگی هم از طریق دست و هم ماشینی انجام می‌شود و سبك‌ها و مدل‌های گوناگونی دارد. این تفاوت در گونه نخ‌ها و همچنین ضخامت میل بافندگی است.
میل بافندگی ابزاری برای بافتن پارچه‌ها با دست است. این میل‌ها دارای نوكی سوزن مانند و تیز هستند و در انتها كلفت‌تر می‌باشند. هدف از استفاده این ابزار به هم نپاشیدن پارچه بافته شده تا انتهای كار است.


گاهی حتی برای شما هم اتفاق افتاده است كه شاید بخواید برای خود یا كسی كه به او علاقه دارید چیزی را ببافید اما این هنر را در خود نمیبیند شما میتوانید با دیدن این فیلم این هنر دستی را فرا بگیرید...
شما به آسانی میتوانید با تماشای ای دی وی دی هیجان انگیز جزئیات بافندگی را یاد بگیرید...

قیمت : 4500 تومان

خرید پستیخرید پستی

آموزش بافتنی

بافتنی یك هنر و یك سرگرمی فوق العاده است كه در بین اقشار مختلف جامعه به گاهی به عنوان یك حرفه و گاه به عنوان سرگرمی انجام می شود


خرید پستی خرید پستی

بافندگی یا بافتنی گونه‌ای از 
صنایع دستی است كه با بافتن نخ و تبدیل آن به پارچه انجام می‌شود. در این گونه نخ‌ها بصورت حلقه‌هایی در هم تنیده می‌شوند. بافتندگی هم از طریق دست و هم ماشینی انجام می‌شود و سبك‌ها و مدل‌های گوناگونی دارد. این تفاوت در گونه نخ‌ها و همچنین ضخامت میل بافندگی است.
میل بافندگی ابزاری برای بافتن پارچه‌ها با دست است. این میل‌ها دارای نوكی سوزن مانند و تیز هستند و در انتها كلفت‌تر می‌باشند. هدف از استفاده این ابزار به هم نپاشیدن پارچه بافته شده تا انتهای كار است.


گاهی حتی برای شما هم اتفاق افتاده است كه شاید بخواید برای خود یا كسی كه به او علاقه دارید چیزی را ببافید اما این هنر را در خود نمیبیند شما میتوانید با دیدن این فیلم این هنر دستی را فرا بگیرید...
شما به آسانی میتوانید با تماشای ای دی وی دی هیجان انگیز جزئیات بافندگی را یاد بگیرید...

قیمت : 4500 تومان

خرید پستیخرید پستی